Sleeve resekcia žalúdka

Tubulizácia žalúdka

Sleeve resekcia žalúdka (Vertical Sleeve Gastrectomy; alebo tzv. Tubulizácia žalúdka) je restrikčný operačný zákrok s humorálnym a metabolickým efektom. Operácia sa vykonáva laparoskopicky a spočíva vo zmenšení žalúdka o 75–85%. Pomocou stapleru sa pozdĺžne prereže a prešije v celej dĺžke žalúdok – vakovitý dutý orgán tak, aby tvoril len trubicu alebo rukáv /sleeve = angl. rukáv/. Resekčná línia v dĺžke cca 30 cm začína cca 6–7 cm pred pylorom a končí hneď na prechode pažeráka v žalúdok, tesne pod bránicou. V 3. dekáde 3. tisícročia sa stala najpopulárnejšou, najčastejšie vykonávanou bariatrickou operáciou. Okrem toho, že je relativne jednoduchá a pre každého laika zrozumiteľná, nie je tak časovo náročná ako technicky náročnejší bypass žalúdka, ktorý bol v minulosti vo svete najrozšírenejší, dokonca bol označovaný ako zlatý štandard v bariatrii a navyše i dnes sa zdá, že jeho účinok je v dlhodobom horizonte spoľahlivejší.

Operačný zákrok sleeve resekcia (sleeve je angl. „rukáv“) sa vykonáva v celkovej anestézii, na operačnej sále laparoskopicky a trvá zvyčajne do dvoch hodín. V porovnaní s jednoduchším zákrokom – bandážou žalúdka je riziko peroperačných a pooperačných komplikácií len mierne vyššie. Keďže je resekovaný dutý orgán tráviaceho traktu a preparuje sa vo väčšiom rozsahu, preruší sa viac tkanív a môže dôjsť ku komplikáciám s vážnejšími dôsledkami. Aj pooperačné obdobie si vyžaduje intenzívnejšie sledovanie a pooperačný pobyt v nemocnici ako po bandáži, cca 3–5 dní. Najzávažnejšou komplikáciou je netesnosť staplerovej resekčnej línie, ktorá môže viesť k zápalu pobrušnice, peritonitíde alebo k vzniku fistuly a abscesu. Podľa literatúry sa takáto komplikácia vyskytuje v 1.1% až 5.3%, vašom súbore menej ako v 1%. Riešenie tejto komplikácie je zdĺhavé, vyžaduje viacero menej invazívnych zákrokov počas hospitalizácie, pretože reoperáciou sa často nepodarí perforáciu ošetriť.

sleeve resekcia žalúdkuTá časť žalúdka, ktorá svojou stavbou umožňuje výrazné rozťahovanie, a v ktorej sú lokalizované bunky produkujúce tzv. hormón hladu ghrelin, tá je resekovaná – odstránená. Operáciou sa nielen zníži kapacita žalúdku ako rezervoáru, ale zníži sa, až vymizne, pocit hladu nalačno. Podľa novších vedeckých štúdií má tubulizácia žalúdku popri reštrikcii (zmenšení objemu) i metabolický, inkretinový efekt, pretože vedie k zvýšeniu hladiny inkretínu GLP1, čo má priaznivý efekt na diabetes mellitus 2.typu a metabolické poruchy. Porcie jedla sa dramaticky znížia a pacient chudne, v rýchlejšom tempe a vo väčšej miere ako je tomu po bandáži žalúdka. Pacienti zvyčajne znášajú pooperačné obdobie bez väčších problémov, kvalita života sa výrazne zlepší. Môžu sa u nich vyskytnúť príznaky refluxnej choroby pažeráka, ale tie podľa literárnych údajov, sú zvyčajne len dočasné.

Indikačné kritériá a predoperačné vyšetrenia sú rovnaké ako pri bandáži žalúdka, plikácii či bypase žalúdku. Ide hlavne o reštriktívny mechanizmus, navyše s vyššie popísanou hormonálnou podporou. Na rozdiel od adjustabilnej bandáže LAGB a podbne ako Plikácia žalúdku (LGCP) či gastrický bypas – nie je ani Sleeve resekcia žalúdka regulovateľná. metóda. Resekovaná časť žalúdka sa odstrání – tubulizácia nie je reverzibilná metóda. Výhodou Sleeve resekcie žalúdka je to, že nenecháva v organizme cudzí materiál, a preto ani obvykle nedochádza k neskorým komplikáciám. U časti pacientov môže dochádzať k recidíve morbídnej obezity v odstupe rokov od operácie. Dr. Čierny v rokoch 2007 – 2022 vykonal už vyše 600 sleeve resekcií žalúdku, a to s nulovou úmrtnosťou. O veľkom význame špecializácie a erudície v bariatrii svedčí i to, že v skupine prvých 150 operácií bola nutná reoperácia pre včasnú komplikáciu u 6 pacientov, kdežto v skupine posledných 150 pacientov už nedošlo k žiadnej reoperáciii ani chirurgickej komplikácií. Reoperácie pre komplikácie ako netesnosť staplerovej línie / tzv. leak/ alebo pre pooperačné krvácanie sa vyskytuje cca v 1–2 %. V dlhodobom 10 ročnom horizonte udávajú zahraniční autori potrebu reoperácie až u 25%-30% pacientov, obvykle na bypass žalúdka. Najčastejšími dôvodmi sú recidíva obezity a refluxná choroba pažeráka.

Bližšie informácie pre kandidátov operácie je vhodné žiadať a prediskutovať s bariatrickým chirurgom. Po kompletizácii jednotlivých vyšetrení môže usmerniť rozhodovanie pre ten najvhodnejší bariatrický zákrok.

MUDr. Michal Čierny

Vypľnte dotazník a zjistite či Vám operácia može pomôcť.