Bandáž žalúdka

bandáž žalúdka

Gastrická bandáž (bandáž žalúdka) bola pred cca 15 rokmi jediným typom bariatriackej operácie v ČR, preto je najviac známa. Bohužiaľ, dlhodobé výsledky nie sú ideálne a asi i preto u nás prevláda skeptickejší pohľad na celú oblasť operačnej liečby obezity – pri porovnaní s krajinami, kde bol v minulosti najrozšírenejším výkonom bypass žalúdka s vyšším dlhodobým efektom. Bandáž (krúžkovanie, priškrtenie) žalúdka sa vykonáva v celkovej anestézii na operačnom sále, počas operácie sa z brušnej dutiny nič neodstraňuje a nemusí sa otvárať tráviaci trakt. Podstatou operácie je priškrtenie hornej časti žalúdka takzvanou bandážou, resp. správnejšie označenie by bolo krúžkom. Kedysi sa používala bandáž rigidná, fixná z tkaného textilu, ktorá sa nedala po operácii regulovať. Neskôr sa používal adjustabilný silikónový krúžok, s balónikom na vnútornej strane, ktorého objem bolo možné regulovať, adjustovať, pooperačne vpichom špeciálnou ihlou cez kožu do komôrky v podkoží. Komôrka je spojená pomocou plastovej hadičky s balónikom. Miera priškrtenia žalúdka závisí na objeme balónika bandáže. Gastrická bandáž je relatívne jednoduchá operácia, ktorá vykonáva laparoskopicky. Bandáž umožnila rozšírenie minimálne invazívnej bariatrickej chirurgie a bola na začiatku storočia veľmi populárna.

Akým mechanizmom bandáž žalúdka funguje?

bandáž žalúdka Princíp priškrtenia hornej, vstupnej časti žalúdka vedie k tomu, že už po prvých sústach jedla dochádza k subjektívnemu pocitu pacienta, že má plný žalúdok. Chuť k jedlu sa nezníži, ale za pomoci implantovanej bandáže sa nedostavuje pocit nezvládnuteľného hladu. Nejedná sa iba o mechanické priškrtenie v zmysle prekážky pre prehĺtané sústa potravy, ale i o nervami sprostredkovaný mechanizmus účinku. Tlak balonkovej manžety na nervové zakončenia v hornej časti žalúdka signalizuje mozgovým centrám a napodobňuje pocit plného žalúdka. Dietologické usmernenie potom umožňuje znížiť denné dávky stravy bez veľkého trápenia hladom, bez trýznivého pocitu prázdneho žalúdku. V takej miere a na tak dlhú dobu by nebola redukčná dieta bez operácie dosiahnuteľná. Postupne dochádza k úprave hladiny cukru v sére, konkrétne pri strate 30 kg z nadváhy sa riziko DM II typu zníži 14-násobne. Dochádza aj k zníženiu hypertenzie, aj keď v trochu menšej miere. Zníženie váhy zmierňuje ťažkosti s nosnými kĺbmi a umožňuje fyzickú aktivitu, zvýšený výdaj energie. Váhový úbytok v priemere presahuje 35 kg trvá pri dlhodobom sledovaní aj viac ako 5 rokov. po operácii. Žalúdočnú reštrikciu možno v prípadoch adjustabilnej bandáže ambulantne regulovať = „adjustovať“ s odstupom niekoľkých mesiacov od operácie dopĺňaním balónika fyziologickým roztokom pomocou špeciálnej, tzv. Huberovej ihly, prípadne pod kontrolou RTG. Každý pacient po bandáži žalúdku musí počítať s osobnými kontrolami na bariatrickej ambulancii, spravidla svojim operatérom, na pracovisku, kde bol operovaný. To je veľmi dôležitá informácia pre klientov dochádzajúcich z väčších vzdialeností.

Aký je váhový úbytok po bandáži?

Podľa publikovanej porovnávacej štúdie je váhový pokles 2 roky po bandáži žalúdku o 23–28 kg väčší ako sa dosahuje konzervatívny liečbou. Podľa našich skúseností sa spočiatku úbytok po bandáži pohybuje okolo 2–10 kg za mesiac, za rok potom predstavuje viac ako 20 kg a za dva roky okolo 30 – 40kg. Redukcia váhy je u bandážovaných pacientov spojená s pocitom spokojnosti, kvalita ich života sa zlepšuje. Hlavným cieľom bariatrickej chirurgie je zníženie zdravotných rizík ťažkej obezity, a to laparoskopická bandáž žalúdka v horizonte niekoľkých rokov bezpečne plní. Na začiatku tohoto tisícročia bola bandáž žalúdka v ČR jediným bariatrickým zákrokom, ale v súčasnosti sa od tejto kedysi celosvetovo veľmi populárnej „reštriktívnej“ metódy ustupuje pre problematické adjustácie, pre komplikácie v dlhodobom horizonte a pre neuspokojivý a slabnúci účinok v dlhodobom horizonte.

Aké komplikácie hrozia pri laparoskopickej bandáži žalúdka?

Pri dlhodobom sledovaní predstavuje laparoskopická operácia nižšie riziko, ako samotná obezita vo svojom II. a III. stupni. Pooperačnú úmrtnost udávajú rôzni autori 0–2,1%, s priemerom okolo 0,14%, pritom z 2 / 3 je dôvodom pľúcna embolizácia. Podstatným údajom je to, že operačná mortalita v skúsených centrách predstavuje len zlomok mortality pozorovanej u pacientov neoperovaných a u obéznych čakajúcich na operáciu. Operačné komplikácie: perforácia žalúdka s udávaným výskytom 0 –3,5% operácií, krvácanie v 0,5 –1%, pneumothorax v 0 –0,2% a porucha hojenia rany v 5% –6% pacientov. Neskoré komplikácie: dilatácia žalúdka nad bandážou (6,3%), jej skĺznutie (slippage- cca 5%), migrácia bandáže, alebo erózie (1,6%). Výskyt komplikácií klesá s rastúcou skúsenostou operačního týmu, podľa rôznych literárnych údajov po 30 až po 100 výkonoch. To znamená, že zácvik operatéra je dlhý, a udržanie si erudície predpokladá vykonávať minimálne 50 operácií ročne. To číslo vykonaných operácií je minimum pre zachovanie erudície týmu a platí pre všetky bariatrické operácie. Zo skúseností popredných pracovísk v Európe s dlhodobým sledovaním operovaných dochádza k odstráneniu bandáže v cca 5 – 30% pacientov pre komplikácie alebo pre intoleranciu bandáže. Pre tieto prípady je dôležitá skutočnosť, že po odstránení bandáže sa tráviaci trakt dostáva prakticky do svojho pôvodného predoperačného stavu a výkon možno považovať nielen za minimálne invazívny, ale aj plne reverzibilný. Učebnice bariatrie udávajú, že riziko reoperácie dosahuje až 40% po reštriktívnych zákrokoch ale pod 10% po bypasových operáciách. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že každá reoperácia je zaťažená zvýšeným rizikom komplikácií a prináša v priemere slabšie výsledky ako prvotná operácia.

V kontexte s možnými neskorými komplikáciami je zrejmá dôležitosť erudície a skúsenosti týmu MUDr. Čierneho, ktorý vykonal už vyše 1700 bariatrických operácií, z toho takmer 300 bandáží žaludku. Práve pre neskoré problémy s implantovanou bandážou z cudzieho materiálu sa od tejto metódy ustupuje celosvetovo. Jej popularita klesá. V Nemocnici Břeclav sme od roku 2011 už žiadnu bandáž neimplantovali. Dočasne sme bandáž nahradili laparoskopickou plikáciou žalúdka, t.j. reštriktívnou operáciou, ktorá zmenšuje žalúdok tým, že sa stena žalúdka v niekoľkých vrstvách zašije – zúži. Táto metóda tiež neobstála v skúške časom a dlhodobé výsledky nie sú povzbudivé. Často sú potrebné reoperácie pre opätovný návrat obezity. Preto sme i plikáciu opustili a v posledných rokoch sa orientujeme smerom k sleeve resekcii žalúdka a k bypasu žalúdka. Výsledky operácií a záznamy hmotnostných úbytkov po rôznych zákrokoch sú prístupné na stránke www.volo.cz. O medzinárodných kvalitách tohto zariadenia svedčí aj fakt pravidelnej zahranicnej klientely – najmä zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

MUDr. Michal Čierny

Vypľnte dotazník a zjistite či Vám operácia može pomôcť.