Bandáž žalúdka

bandáž žalúdka

Gastrická bandáž (bandáž žalúdka) sa vykonáva v celkovej anestézii na operačnom sále, počas operácie sa z brušnej dutiny nič neodstraňuje a nemusí sa otvárať tráviaci trakt. Podstatou operácie je priškrtenie hornej časti žalúdka takzvanou bandážou. Kedysi sa používala bandáž rigidná, fixná z tkaného textilu, ktorá sa po operácii už nedala regulovať. V súčasnosti sa používa adjustabilný silikónový krúžok, s balónikom na vnútornej strane, ktorého objem možno regulovať pooperačne vpichom špeciálnou ihlou cez kožu do komôrky v podkoží. Komôrka je spojená pomocou plastovej hadičky s balónikom. Miera priškrtenia žalúdka závisí na objeme balónika bandáže. Gastrická bandáž sa v ére miniinvazívnej chirurgie vykonáva takmer výlučne laparoskopicky.

Akým mechanizmom bandáž žalúdka funguje?

bandáž žalúdka Princíp priškrtenia hornej, vstupnej časti žalúdka vedie k tomu, že už po prvých sústach jedla dochádza k subjektívnemu pocitu pacienta, že má plný žalúdok. Chuť k jedlu sa nezníži, ale za pomoci implantovanej bandáže sa nedostavuje pocit nezvládnuteľného hladu. Nejedná sa iba o mechanické priškrtenie v zmysle prekážky pre prehĺtané sústa potravy, ale i o nervami sprostredkovaný mechanizmus účinku. Tlak balonkovej manžety na nervové zakončenia v hornej časti žalúdka signalizuje mozgovým centrám a napodobňuje pocit plného žalúdka. Dietologické usmernenie potom umožňuje znížiť denné dávky stravy bez veľkého trápenia hladom, bez trýznivého pocitu prázdneho žalúdku. V takej miere a na tak dlhú dobu by nebola redukčná dieta bez operácie dosiahnuteľná. Postupne dochádza k úprave hladiny cukru v sére, konkrétne pri strate 30 kg z nadváhy sa riziko DM II typu zníži 14-násobne. Dochádza aj k zníženiu hypertenzie, aj keď v trochu menšej miere. Zníženie váhy zmierňuje ťažkosti s nosnými kĺbmi a umožňuje fyzickú aktivitu, zvýšený výdaj energie. Váhový úbytok v priemere presahuje 35 kg trvá pri dlhodobom sledovaní aj viac ako 5 rokov. po operácii. Žalúdočnú reštrikciu možno v prípadoch adjustabilnej bandáže ambulantne regulovať = „adjustovať“ s odstupom niekoľkých mesiacov od operácie dopĺňaním balónika fyziologickým roztokom pomocou špeciálnej, tzv. Huberovej ihly, prípadne pod kontrolou RTG. Každý pacient po bandáži žalúdku musí počítať s osobnými kontrolami na bariatrickej ambulancii, spravidla svojim operatérom, na pracovisku, kde bol operovaný. To je doležitá informácia pre klientov dochádzajúcich z väčších vzdialeností.

Aký je váhový úbytok po bandáži?

Podľa publikovanej porovnávacej štúdie je váhový pokles 2 roky po bandáži žalúdku o 23–28 kg väčší ako sa dosahuje konzervatívny liečbou. Podľa našich skúseností sa spočiatku úbytok po bandáži pohybuje okolo 2–10 kg za mesiac, za rok potom predstavuje viac ako 20 kg a za dva roky okolo 30 – 40kg. Redukcia váhy je u bandážovaných pacientov spojená s pocitom spokojnosti, kvalita ich života sa zlepšuje. Hlavným cieľom bariatrickej chirurgie je zníženie zdravotných rizík ťažkej obezity, a to laparoskopická bandáž žalúdka bezpečne plní.

Aké komplikácie hrozia pri laparoskopickej bandáži žalúdka?

Pri dlhodobom sledovaní predstavuje laparoskopická operácia nižšie riziko, ako samotná obezita vo svojom II. a III. stupni. Pooperačnú úmrtnost udávajú rôzni autori 0–2,1%, s priemerom okolo 0,14%, pritom z 2 / 3 je dôvodom pľúcna embolizácia. Podstatným údajom je to, že operačná mortalita v skúsených centrách predstavuje len zlomok mortality pozorovanej u pacientov neoperovaných a u obéznych čakajúcich na operáciu. Operačné komplikácie: perforácia žalúdka s udávaným výskytom 0 –3,5% operácií, krvácanie v 0,5 –1%, pneumothorax v 0 –0,2% a porucha hojenia rany v 5% –6% pacientov. Neskoré komplikácie: dilatácia žalúdka nad bandážou (6,3%), jej skĺznutie (slippage- cca 5%), migrácia bandáže, alebo erózie (1,6%). Výskyt komplikácií klesá s rastúcou skúsenostou operačního týmu, podľa rôznych literárnych údajov po 30 až po 100 výkonoch. To znamená, že zácvik operatéra je dlhý, a udržanie si erudície predpokladá vykonávať minimálne 50 operácií ročne. Zo skúseností popredných pracovísk v Európe s dlhodobým sledovaním operovaných dochádza k odstráneniu bandáže v cca 5 – 30% pacientov pre komplikácie alebo pre intoleranciu bandáže. Pre tieto prípady je dôležitá skutočnosť, že po odstránení bandáže sa tráviaci trakt dostáva prakticky do svojho pôvodného predoperačného stavu a výkon možno považovať nielen za minimálne invazívny, ale aj plne reverzibilný.

V kontexte s možnými neskorými komplikáciami je zrejmá dôležitosť erudície a skúsenosti týmu MUDr. Čierneho, ktorý vykonal už vyše 700 bariatrických operácií, z toho takmer 300 bandáží žaludku. Práve pre neskoré problémy s implantovanou bandážou sa v poslednom roku uplatňuje často ako náhrad bandáže žalúdku nová operácia bez implantácie cudzieho materiálu – Plikácia žalúdku. Nemocnice Břeclav je v oblasti bariatricej chirurgie v danom regióne jedinečným zdravotníckym pracoviskom, s dostatocnou erudíciou a skúsenosťami. V súčasnej dobe prebieha príprava na podanie žiadosti o udelenie certifikátu Európskeho Centra pre Obezitu. Výsledky operácií a záznamy hmotnostných úbytkov sú pristupné na stránke www.volo.cz. O medzinárodných kvalitách tohto zariadenia svedčí aj fakt pravidelnej zahranicnej klientely – najmä zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

MUDr. Michal Čierny

Vypľnte dotazník a zjistite či Vám operácia može pomôcť.