Plikácia žalúdka

Plikácia žalúdka, presnejšie laparoskopická plikácia veľkého zakrivenia žalúdka (angl. laparoscopic greater curvature plication – LGCP) je nová bariatrická operácia s reštrikčným účinkom. Vykonáva sa laparoskopicky a jej princípom je zmenšenie objemu žalúdka, podobne ako u sleeve resekcíi žalúdka.

Princíp operácie

Plikácia žalúdka

U Plikácie sa z organizmu nič neodstraňuje, žalúdok sa neresekuje, iba sa jeho stena, tzv velké zakrivenie žalúdka (lat. curvatura major), po uvoľnení zo závesu omenta, zanára bez otvárania tráviaceho traktu do vnútra žalúdka a pozdĺžne sa prešíva nevstrebateľnými stehmi. Tento manéver vnorenia a zošitia sa opakuje 1–3 krát podľa potreby, a to v dĺžke 20–30 cm, t.j. začína pod bránicou cca 2–3cm od prechodu pažeráka v žalúdok a končí až cca 7–9 cm pred pylorom, t.j. pred prechodom žalúdka do dvanástniku. Zanorené tkanivo potom zmenšuje objem žalúdku, zmenšuje vnútri priestor pre potravu – podobne ako je tomu pri tubulizácii žalúdka.

Operačný zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii na operačnej sále laparoskopicky a trvá obvykle do dvoch hodín. Riziká komplikácií sú v porovnaní s inými reštriktívnymi bariatrickými zákrokmi nízke, pretože sa v organizme neponecháva žiadny implantát z cudzieho materiálu (gastrické bandáže) ani sa neotvára a neresekuje stena žalúdka (sleeve resekcie žalúdka, bypas žaludku). Pooperačné obdobie vyžaduje krátkodobú intenzívnejšiu starostlivosť a pobyt v nemocnici, ktoré sú podobné ako po bandáži žalúdka alebo po sleeve resekcii, t.j. do 3– 5 dní, pretože vnorená časť žalúdka je spočiatku podráždená, môže byť opuchnutá. Býva pravidlom, že pacienti v prvých dvoch dňoch trpia napínaním na zvracanie (nauzeou) a vyžadujú medikamentózne tlmenie obtiaží a infúznu liečbu.

Plikácia je zamierená na tú istú časť steny žalúdka, ktorá býva pri sleeve resekcii žalúdka odstraňovaná. Ona svojou stavbou umožňuje výrazné zväčšovanie žalúdka a sú v nej bunky produkujúce tzv. hormón hladu ghrelin. Plikácia tak vedie nielen k poklesu objemu žalúdka, ale aj k zníženiu dilatačnej schopnosti žalúdka rozpínať sa pri jedle a k zníženiu pocitu hladu – podobne ako je tomu po sleeve resekci. Porcie jedla sa dramaticky znížia a pacient chudne podobne rýchlo ako po sleeve resekci, t.j v rychlejšom tempe a obvykle vo väčšej miere, ako je tomu po bandáži žalúdka. Miera chudnutia sa ďalej pooperačne nedá regulovať, nedá sa ani predlžovať fáza chudnutia, ako je to s výhodou možné po adjustabilnej bandáži žalúdka. Pacienti po Plikácii žalúdka, až na nevolnosť v prvných dňoch, potom zvyčajne znášajú pooperačné obdobie bez väčších problémov, kvalita ich života sa výrazne zlepší. Môžu sa u nich vyskytnúť príznaky refluxnej choroby pažeráka, ale tie bývajú podľa literárnych údajov iba dočasné. Jedná sa o „novinku“ v bariatrii, ktorá sa zatiaľ vykonáva len na niektorých pracoviskách. Vzhľadom k tomu, že táto laparoskopická operácia spočíva hlavne v rozsiahlom zašívaní a vzhľadom k tomu, že miera priškrtenia je pre dlhodobý efekt dôležitá, vyžaduje si zdanlivo jednoduchá operácia – plikácia žalúdka dostočné skúsenosti v laparoskopickom šití na žalúdku a v bariatrii vôbec.

Indikácia

Indikačné kritéria a predoperačné vyšetrenia sú také isté ako pre bandáž žalúdka a sleeve resekciu. Ide o reštriktívny mechanizmus účinku s možnou hormonálnou podporou. Na rozdiel od adjustabilnej gastrickej bandáže nie je plikácia žalúdka (takisto ako sleeve resekcia žalúdka) regulovateľná metóda a považuje sa za viac menej reverzibilný zákrok, i keď s odstupom času od operácie zrejme klesá potenciálna reverzibilita metódy. Skúsenosti s plikáciou žalúdka sú v porovnaní s bandážou či resekciou žalúdka krátke, ale veľmi nádejné. V doposiaľ publikovaných súboroch pretrvává efekt výraznej redukcie váhy aj po 2–3 rokoch. Výhodou Plikácie žalúdka je to, že neponecháva v organizme žiadny cudzí materiál, a že neodstraňuje z organizmu časti zdravých orgánov.

Komplikácie

Riziko včasných i neskorých komplikácií je nízke, pretože žalúdok nebol prerušovaný, otváraný ani resekovaný. V odstupe viacerých rokov od operácie sa samozrejme nedá u časti pacientov vylúčiť recidíva obezity, ale vo väčšej či menšej miere je tomu tak vlastne u väčšiny bariatrických výkonov. V prípade nedostatočného schudnutia alebo opätovného nárastu váhy pricháda v úvahu konbtrolné vyšetrenie a v prípade výraznejšieho rozšírenia plikovaného žalúdku reoperácia a znovu-zanorenie žalúdočnej steny.

Konzultácie s chirurgom

Bližšie informácie pre kandidátov operácie je vhodné žiadať a prediskutovať s bariatrickým chirurgom, ktorý môže usmerniť rozhodovanie o tom najvhodnejšom bariatrickom zákroku pre konkrétneho jednotlivca až po realizácii jednotlivých vyšetrení. Takú konzultáciu Vám ponúkame v prípade, že vyplníte zdravotný dotazník a že budú vo Vašom prípade splnené základné kritéria pre bariatrickú operáciu.

MUDr. Michal Čierny

Vypľnte dotazník a zjistite či Vám operácia može pomôcť.